Jihočeská centrála cestovního ruchu

Činnosti JCCR

Statistiky a analýzy

Návštěvnost a kapacity hromadných ubytovacích zařízení

Návštěvnost v jižních Čechách lze nejlépe sledovat na základě návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Zde se sledují především ukazatele jako počet hostů, počet přenocování a průměrná doba přenocování (nocí). Na základě těchto údajů lze odvozovat řada dalších ukazatelů, jako je např. intenzita a hustota cestovního ruchu. Data monitorují jak domácí, tak zahraniční příjezdový cestovní ruch (tzv. incoming). Zdroj dat: Český statistický úřad.

Návštěvnost HUZ 2023 (interaktivní verze)

Návštěvnost HUZ 2022 (interaktivní verze nebo PDF)

Návštěvnost HUZ 2021 (interaktivní verze nebo PDF)

Návštěvnost HUZ 2020 (interaktivní verze nebo PDF)

Návštěvnost HUZ 2019

Návštěvnost HUZ 2018

Kapacity HUZ 2021

Kapacity HUZ 2019

Návštěvnost a kapacity turistických cílů v jižních Čechách

Návštěvnost turistických cílů - jedná se o projekt CzechTourism ve spolupráci s krajskými DMO (JCCR za Jihočeský kraj). Srovnávací analýzy vznikající na základě dat z návštěvností turistických cílů v jižních Čechách a cílem je sledování návštěvnosti významných turistických cílů. Sběr dat probíhá na úrovni turistických oblastí jižních Čech.

PŘEHLED Návštěvnost turistických cílů 2017 - 2022

 

Návštěvnost turistických cílů 2021

Návštěvnost turistických cílů 2020

Návštěvnost turistických cílů 2019  

Návštěvnost turistických cílů 2018  

Kapacity turistických cílů v jižních Čechách se sledují v rámci tzv. "Ukazatelů nejvyšších priorit DMO". Sběr provádí samotné regionální DMO, které dodává podklady JCCR na krajské úrovni a agentuře CzechTourism na národní úrovni. 

Ukazatele nejvyšších priorit DMO 2019 - databáze turistických cílů v jižních Čechách

Ukazatele nejvyšších priorit DMO 2018 - databáze turistických cílů v jižních Čechách

Návštěvnost na základě dat mobilních operátorů

Tato metoda využívá sběru a zpracování anonymizovaných geolokačních signalizačních dat mobilních operátorů. Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod měření návštěvnosti (chybovost cca ±3%). Měření se zaměřuje na analýzu mobility osob v prostoru (rezidenti i zahraniční návštěvníci) a sleduje především počet návštěvníků a délku pobytu.

Analýza turistické návštěvnosti Jihočeského kraje 2018

Analýza turistické návštěvnosti řeky Vltavy 2018

Profil, spokojenost a výdaje návštěvníka v jižních Čechách

Metoda spočívající v terénním průzkumu formou dotazování prostřednictvím elektronických zařízení  - tabletů a počítačů (TAPI/CAPI).

Výsledky průzkumu profilování návštěvníků v jižních Čechách 2018

Výsledky průzkumu profilování návštěvníků v jižních Čechách 2017

Analýza EET tržeb 2017 - 2019

Kdy a za co lidé utrácejí? Jak se v jejich útratách projevují víkendy, svátky, dovolené, roční období a další okolnosti? To jsou velmi cenná marketingová data, která Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) využívá pro efektivní plánování podpory cestovního ruchu v regionu.

Analýza EET tržeb ke stažení v PDF

Behaviorální analýzy

V těchto analýzách je kladen důraz na emotivní stránku návštěvníka (podvědomé myšlení). Snahou je pochopit motivy a potřeby návštěvníka.

Brand audit značky Jižní Čechy

Kampaň Léto a Podzim jižní Čechy 2020

Kampaň vznikla jako reakce na ekonomicky postižený cestovní ruch v Jihočeském kraji v souvislosti pandemií Covid-19. Hlavním cílem bylo podpořit přenocování v HUZ Jihočeského kraje a návštěvnost krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury a ostatních atraktivit. Na základě této kampaně vznikly 2 dotazníky, které byly zaslány návštěvníkům a ubytovatelům. Vyhodnocení těchto šetření můžete nalézt zde:

Průzkum s návštěvníky

Průzkum s ubytovacími zařízeními

Další analýzy JCCR

JCCR strategie udržitelnosti 2020-2023

Více analýz na národní i regionální úrovni můžete též nalézt v marketingovém informačním systému agentury CzechTourism (MIS)