Jihočeská centrála cestovního ruchu

Činnosti JCCR

Činnosti JCCR

Činnost a služby JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, která hraje významnou úlohu v koordinaci a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Především vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu a vykonává funkci krajského destinačního managementu pro destinaci Jižní Čechy. Má za úkol vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně ji prezentovat na domácím i zahraničním trhu.

Profil organizace JCCR

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

Aktivity JCCR

  • provoz Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (www.jiznicechy.cz)
  • tvorba produktů cestovního ruchu
  • ediční činnost (image materiál jižních Čech, přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí, katalog turistických produktů, informační materiály k turistickým produktům apod.)
  • prezentace jižních Čech na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu
  • spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
  • spolupráce s agenturou CzechTourism (koordinátor pro turistický region Jižní Čechy)
  • spolupráce s příhraničními regiony Horní a Dolní Rakousko, Východní Bavorsko
  • realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu jako turisticky atraktivní destinace

Jihočeská centrála cestovního ruchu v rámci organizační struktury rozděluje pracovní skupiny podle zaměření jednotlivých trhů cestovního ruchu:

Domácí cestovní ruch

Pracovní skupina pro domácí cestovní ruch má za cíl zvyšovat zájem českých turistů o cestování do jižních Čech. Pro lepší efektivitu též koordinuje jednotlivé destinační společnosti turistických oblastí jižních Čech.

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro české novináře a touroperátory, prezentace jižních Čech na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku, příprava marketingových materiálů na podporu cestovního ruchu, dohled na práci destinačních společností, tvorba projektů na podporu cestovního ruchu, spolupráce s tuzemskými subjekty cestovního ruchu, spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci destinačního managementu ČR.

Zahraniční cestovní ruch – blízké trhy

Cílem skupiny pro blízké trhy je zviditelnění jižních Čech jako destinace cestovního ruchu v sousedních zemích. Skupina se orientuje především na země: Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro zahraniční novináře a touroperátory, organizace veletrhů v sousedních zemích, prezentace jižních Čech na veletrzích cestovního ruchu v sousedních zemích, příprava marketingových materiálů na podporu cestovního ruchu, tvorba projektů na podporu cestovního ruchu, spolupráce se zahraničními subjekty cestovního ruchu včetně přilehlých zahraničních destinačních oblastí, spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci českých zahraničních zastoupení.

Zahraniční cestovní ruch – vzdálené trhy

Cílem skupiny pro vzdálené trhy je zviditelnění jižních Čech jako destinace cestovního ruchu ve vzdálenějších zemích. Skupina se v roce 2019 soustředila především na země: Rusko, USA, Kanada, Španělsko, Černá Hora, Francie, Nizozemsko, země Jižní Ameriky, Čína.

Náplň práce: organizace FAM a PRESS tripů pro zahraniční novináře, touroperátory a influencery, účast na veletrzích, workshopech a dalších akcích ve světě, tvorba marketingových materiálů, kampaní a projektů na podporu příjezdového cestovního ruchu, spolupráce se zahraničními subjekty cestovního ruchu, spolupráce s agenturou CzechTourism v rámci českých zahraničních zastoupení.

Dodatek

Jihočeská centrála cestovního ruchu, jako příspěvková organizace Jihočeského kraje, je povinna poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jihočeská centrála cestovního ruchu splňuje požadavky pro udělení certifikátu pro I. stupeň Českého systému kvality služeb.

Odkazy na další dokumenty

Soubory ke stažení