Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Projekty

JCCR disponuje týmem odborníků na problematiku cestovního ruchu, kteří mají zkušenosti s předkládáním, realizací, vyúčtováním i zajištěním udržitelnosti projektů financovaných s podporou dotací a grantů. V rámci přeshraniční spolupráce JCCR dlouhodobě spolupracuje zejména s regiony Horního a Dolního Rakouska a Východního Bavorska.

Venkovské památky

Hlavním cílem projektu je vytvoření impulzů k obnově trvale udržitelného přeshraničního cestovního ruchu v regionech Jižní Čechy a Vysočina (CZ) a Waldviertel a Mühlviertel (AT) po skončení pandemie koronaviru. Snahy vedou ke zvýšení návštěvnosti malých, venkovských kulturních a přírodních lokalitách a integrace částečně neznámých venkovských kulturních a přírodních památek do kulturně, příp. přírodně zaměřené trvale udržitelné nabídky cestovního ruchu.

Zlatá stezka

Cílem projektu je vytvoření paralelní pěší Zlaté stezky vedoucí územím Jihočeského a Plzeňského kraje zrcadlově k již fungující Zlaté stezce v Bavorsku. Nově vzniklé turistické trasy a jejich propojení se stávajícími zpřístupní turistům a široké veřejnosti společné přírodní a kulturní dědictví a zvýší atraktivitu tohoto území.

Památky žijí

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek, např. od hradu k hradu, jsou památky dvou sousedících zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Vytvořené stezky si kladou za cíl větší množství delších návštěv a přenocování.
 

Kultura a příroda na zeleném pásu

Cílem projektu je zvýšení povědomí o cyklostezce Eurovelo 13 a o přírodním a kulturním dědictví rozléhajícím se na Evropském zeleném pásu podél Železné opony, a to jak mezi cyklistickou, tak i širokou veřejností.

Vltava etapa 1

Projekt Vltava etapa 1, na jehož realizaci se společně podílejí Jihočeský a Středočeský kraj, probíhá oficiálně od roku 2019. Cílem projektu je představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník, přilákat k řece nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj turistické infrastruktury po celém jejím toku.

Jižní Čechy hostem v Linci - kultura

Třídenní program složený z hudebních, tanečních a historicky-vzdělávacích aktivit se uskutečnil v několika lokalitách hornorakouského města Linec, zejména pak na hlavním náměstí v Linci. V průběhu tří dnů vystoupily soubory reprezentující jednotlivé oblasti jižních Čech, místní folklor, hudbu, tanec a kroje.

Síť elektrokol

Projekt Síť elektrokol na území Jihočeského kraje byl spuštěn v roce 2015 pod názvem Elektrokola seniorům, na který ve dvou etapách navázal projekt Rozšíření sítě elektrokol v Jihočeském kraji. Cílem projektu je zpřístupnit cykloturistiku starším či méně pohyblivým výletníkům, ale i těm, kteří se chtějí kochat krásami jižních Čech bez velké fyzické námahy.

Kultura spojuje přes hranice

Hlavním cílem projektu je dovolená s kulturou v Linci a v Jihočeském kraji. Cílem projektu je vytvořit nabídku pro turisty, kteří se zajímají o kulturu. Hosté z Lince tak navštíví Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii v Českých Budějovicích a divadlo v Českém Krumlově a naopak čeští hosté zavítají do divadel v Horním Rakousku a v Linci.

Kultura mezi Dunajem a Vltavou - konference 

Projekt navazuje na předchozí spolupráci Jihočeské centrály cestovního ruchu a Tourismusverband Linz a zaměřuje se zejména na zlepšení spolupráce v oblasti kreativních průmyslů mezi jihočeskými a hornorakouskými kulturními subjekty.

Projekty Ministerstva pro místní rozvoj

Jedná se o projekty „Podpora marketingových aktivit JCCR“ a „Marketingové aktivity JCCR“, jejichž cílem je rozvoj produktů, podpora udržitelného cestovního ruchu v jižních Čechách, zlepšení koordinace nabídky v destinaci a zvýšení zájmu návštěvníků o jižní Čechy.

Karavanová stání

Jihočeský kraj reaguje na rostoucí popularitu cestování s obytnými vozy či přívěsy a finančně podpoří rozvoj nové infrastruktury dotačním programem. 

South Bohemia Convention Bureau

South Bohemia Convention Bureau je součástí sítě Czech Convention Bureau. Na základě smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj spolu s jeho agenturou CzechTourism a Jihočeským krajem byla uzavřena spolupráce na propagaci a koordinaci tzv. MICE turistiky – kongresové a incentivní turistiky.

Jihočeská filmová kancelář

Cílem Jihočeské filmové kanceláře je propagace jihočeského regionu prostřednictvím filmového průmyslu. Filmový turismus je v posledních letech silným marketingovým nástrojem propagace destinace. Pracovník filmové kanceláře doporučí ubytování a další služby v místě natáčení, mimo jiné zprostředkuje kontakt s místními dodavateli služeb. Podpořme publicitu filmu v Jihočeském kraji.