Jihočeská centrála cestovního ruchu

Činnosti JCCR

Vzdělávání a školení

Školení a vzdělávací semináře

Jihočeská centrála cestovního ruchu pořádá pravidelná školení a vzdělávací semináře nejen pro své zaměstnance, ale i pro subjekty cestovního ruchu v Jihočeském kraji.

Školení Czech Tourism a ČSKS

Některá školení vznikají ve spolupráci s národní agenturou cestovního ruchu CzechTourism a ČSKS.

Setkání turistických informačních center

JCCR sama organizuje nebo se účastní setkání turistických informačních center v Jihočeském kraji. Záměstnanci krajského turistického informačního centra se zároveň pravidelně účastní školení a celonárodních setkání A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center)

TRAVELCON

Nejvýznamnější vzdělávací akcí v režii JCCR je odborná konference cestovního ruchu Travelcon. 

Setkání s předsedy turistických oblastí

Dále JCCR pořádá pravidelná setkávání s předsedy turistických oblastí Jihočeského kraje. Setkáním turistických oblastí dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace (3K platforma), které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. 

Zákon o cestovním ruchu

Zákon o cestovním ruchu je klíčovou normou pro zajištění budoucí životaschopnosti a rozvoje tohoto odvětví. Tuzemský cestovní ruch vlastní zákon potřebuje. Předlohou mu může být sousední Rakousko, ve kterém zákon o cestovním ruchu existuje a funguje. Překlad rakouského zákona o cestovním ruchu ke stažení zde.