Jihočeská centrála cestovního ruchu

Projekty

Venkovské památky

Název projektu: Venkovské památky
Označení projektu: ATCZ249 – Venkovské památky – Ländliche Denkmäler
Manažer projektu JCCR: Mgr. Pavla Drunecká
Doba trvání projektu: 1.7.2020 – 31.12.2022
Vedoucí partner: Jihočeská Silva Nortica
Partneři projektu: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Vysočina Tourism, Mühlviertel Alm Freistadt, Zukunftsraum Thayaland, Donau University Krems
Klíčová slova projektu: Venkov, venkovské domy, tvrze, mlýny, křížové cesty, muzea na venkově, památníky, zříceniny, přírodní památky, historicky významná výrobní nebo zpracovatelská dílna
Web: www.venkovskepamatky.cz
Facebook:  
YouTube:  


Hlavním cílem projektu je vytvoření impulzů k obnově trvale udržitelného přeshraničního cestovního ruchu v regionech Jižní Čechy a Vysočina (CZ) a Waldviertel a Mühlviertel (AT) po skončení pandemie koronaviru. Snahy vedou ke zvýšení návštěvnosti malých, venkovských kulturních a přírodních lokalitách a integrace částečně neznámých venkovských kulturních a přírodních památek do kulturně, příp. přírodně zaměřené trvale udržitelné nabídky cestovního ruchu

Podrobnější informace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj přeshraniční venkovské turistické nabídky po pandemii koronaviru a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním venkovským cílům obou zemí a s pomocí tzv. center nabídky zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým venkovským památkám.

K hlavním výstupům projektu patří: srovnávací studie typů venkovských památek na české a rakouské straně, geolokační hra, vytvoření webové podstránky „Venkovské památky“ na portálu www.pamatkyziji.cz, mediální kampaň v tisku a na sociálních sítích, tištěná mapa, prezentace projektu na zahraničních a domácích veletrzích, pořádání seminářů a školení pro pracovníky turistických informačních center atd. Návštěvníci se nejen dozví informace týkající se venkovských památek, ale jsou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií (geolokační hra). Na druhé straně nabídky provozovatelé památek případně obce profitují z navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou spolupráce na srovnávací studii českých a rakouských venkovských památek, spolupráce na vytvoření geolokační hry, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím jsou spojeny zdroje a jsou efektivně využity pro společné trhy. Obě země zároveň profitují ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho těží přitažlivou přeshraniční nabídku zaměřenou na venkovskou turistiku.

  • Rozpočet projektu

Celkové výdaje projektu – jihočeská část: 199 014,00 €

Výše dotace z dotačního titulu EU: 169 161,90 €    tj. 85%

Výše dotace ze státního rozpočtu: 9 950,70 €       tj. 5%

Výše spolufinancování (JčK): 19 901,40 €               tj. 10%