Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jižní Čechy

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Činnost Jihočeské centrály cestovního ruchu vychází především z Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje, která mimo jiné reaguje na nepodpořený zákon o cestovním ruchu, jenž měl v České republice aplikovat dlouhá léta fungující rakouský model a nastolit systém transparentní finanční podpory cestovního ruchu. 

Hlavní dokument: Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030

Přílohy koncepce:

Soubory ke stažení